lucifer

Trước hết, Lucifer là một trong số những ”thiên thần” (Angels) hay chính xác hơn là những ”tạo vật của thiên đường” (Celestial Beings). Họ là những tạo vật đầu tiên được Thiên Chúa tạo ra để phụng sự cho loài người. Vậy thì cấp bậc của Lucifer trong số những thiên thần như thế nào?

Trước nhất cần biết rằng, Lucifer là thiên thần đầu tiên được Chúa tạo ra từ ngọn lửa, đồng nhất với Sao Kim (the morning star – còn gọi là sao Mai, ngôi sao sáng nhất và có thể nhìn thấy rõ cả khi Mặt Trời chưa lặn). Tương tự, Lucifer có nghĩa là ”người mang ánh sáng” (the light bringer).

Thiên thần tối cao Lucifer (ảnh minh họa)
Vốn là người gần nhất với Chúa, Lucifer được xem là sở hữu năng lực thao túng, biến đổi vật chất theo ý muốn cũng như năng lực hồi phục, chữa lành. Điều duy nhất Lucifer không thể làm được là tạo ra sự vật bằng ý nghĩ như Chúa mà thôi.

Theo hệ thống phân cấp của thiên thần (Hierarchy of angels) được viết trong sách De Coelesti Hierarchia của nhà nghiên cứu thần học Pseudo-Dionysius thì thiên thần được phân làm 3 bậc như sau, từ gần nhất đến xa nhất đối với ngai vàng của Chúa:

Subscribe US Now

Call Now ButtonCall/zalo: 0933600000